Legislaţie

Legislaţie

Informaţii de interes public

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123-2012

Ordin 37-2007 Standard de Performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale PDF

Ordin A.N.R.E. 106/2014 privind modalitatea de informare a clientilor finali de catre furnizorii de gaze naturale cu privire la conditiile comerciale de furnizare a gazelor naturale PDF

Ordin A.N.R.E. 107/2014 privind stabilirea unor masuri privind furnizarea gazelor naturale la clientii noncasnici in perspectiva eliminarii preturilor finale reglementate PDF

Ordin ANRE nr. 16 din 2015 - Procedura cadru de solutionare a plangerilor clientilor finali

Ordin A.N.R.E. 29 / 28.06.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali PDF

Ordin A.N.R.E. 39 / 2016, privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul Naţional de Transport PDF