Legislaţie

Legislaţie

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123-2012

Orddin 64_2014 - Regulamentul de furnizare

Ordin 06_2017 - Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a e.e.

Ordin 08_2014 - Conditii asociate licentei de furnizare ee

Ordin 11_ 2016 - Standard de performanta pentru activitatea de distributie a ee

Ordin 16_2015 - Porcedura cadru de solutionare plangeri

Ordin 35_2013 - Proced solutionare neintelegeri contracte

Ordin 96_2015 - Regulament privind activitatea de informare a clientilor finali EE si gaze

Ordin 102_2015 - Regulament privind stabilirea solutiilor de racordare la retele

Ordin 105_2014 - Procedura schimbare furnizor

Ordin 177_ 2015 - Procedura privind acordarea despagubirilor clientilor casnici